JAMMING V DOXU
 
Obrazy z prvních tří let existence projektu byly na jaře 2017 vystavené v Centru současného umění DOX. Součástí programu byly i výtvarné dílny pro veřejnost založené na principech tvorby umělců z projektu Jamming a vedené Mirkem Kaufmanem a Otto Kouwenem.
Více na http://www.dox.cz/cs/vystavy/jamming.

Projekty spolku Barvolam jsou realizovány za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a Městské části Praha 7. Děkujeme firmám Nielsen a Molotow za poskytnutí slev.

© 2017 by Hana Chmelíková / WIX