DAGMAR FILÍPKOVÁ

Malířka, herečka v divadelním souboru Ujeto, členka stálého týmu projektu Jamming.

www

HANA CHMELÍKOVÁ

Malířka a grafička, matka a studentka AVU 

MIREK KAUFMAN

Malíř, spoluzakladatel spolku Barvolam, člen stálého týmu projektu Jamming.

www

OTTO KOUWEN

Malíř, grafický designer, zakladatel a předseda spolku Barvolam, iniciátor projektu Jamming.

www

MARIE "MAJDA" KŮSOVÁ

Malířka, členka stálého týmu projektu Jamming.

www

VLADIMÍRA MÜLLEROVÁ

Malířka, členka stálého týmu projektu Jamming.

KATEŘINA NOVOTNÁ

Malířka, studentka AVU.

ALMA LILY RAYNER

Multimediální umělkyně, spoluzakladatelka spolku Barvolam.

www

LADISLAV SVOBODA

Malíř a spisovatel

www

MARIE VESELÁ

Grafická designerka, výtvarnice a lektorka volnočasových aktivit.

BARVOLAM

www

Co to je umění? A co to je inteligence? Co je kreativita? Rovná se kreativní člověk inteligentnímu člověku? Je správné dát někomu nálepku „mentálně postižený“, když se přitom díváme jenom na to, co nezvládá, a ignorujeme to, co dokáže? Díla umělců a umělkyň s mentálním

hendikepem nás přímo

nutí lámat si hlavu nad

těmito otázkami.

 

Spolek Barvolam založili

na jaře 2016 tři umělci:

Mirek Kaufman, Alma Lily

Rayner a Otto Kouwen. Hlavním cílem spolku je vytváření příležitostí pro setkání a spolupráci mezi umělci s mentálním hendikepem a bez něj.  Smysl takových setkání vidíme v tom, že tvorba výtvarníků s mentálním hendikepem může inspirovat výtvarníky bez postižení svou spontánností a autenticitou. Zároveň může setkání s umělci bez hendikepu stimulovat rozvoj výtvarníků s mentálním hendikepem nejen v oblasti tvorby, ale i sociálně a prakticky.

Další důvod, proč věříme, že taková setkání jsou důležitá, je přesvědčení, že intenzivnější kontakt s lidmi s mentálním hendikepem vede k zbourání stereotypních představ o nich. Při všech aktivitách bude spolek klást důraz na inkluzi a obhajobu práv lidí s mentálním hendikepem.